Navegació

Dret Sanitari

  • Reclamació  de  danys  i perjudicis per mala praxis.
  • Assessoria jurídica sobre protocols médics.
  • Responsabilitat patrimonial médica i dels centres de salut.
  • Drets del pacient i consentiment informat.
  • Tractament, custòdia i accés  a l’Historial mèdic.

|