Navegació

Dret Administratiu

  • Actuacions davant l’ Administració.
  • Assessorament en vía administrativa i contenciosa.
  • Responsabilitat patrimonial de l’ Administració.
  • Recursos contra multes,i sancions.
  • Gestions i sol·licituds de permisos, llicències i denúncies municipals.

|