Navegació

Dret de Família i Successions

 • Separacions, reconciliacions i  divorcis.
 • Nul·litats matrimonials civiles y eclesiàstiques.
 • Capitulaciones matrimonials.
 • Liquidació del règim econòmic.
 • Guarda y custòdia.
 • Règim de visites.
 • Expedints  menors DGAIA.
 • Modificacions de mesures.
 • Reclamació, modificació i extinció de pensions.
 • Regulació de parelles de fet.
 • Incapacitat, institució de tutor.
 • Aceptació de l’herència, reclamació de la llegítima catalana, i els llegats, “interrogatio in iure”.
 •  Cancelación registral de les substitucions fideïcomissàries.
 • Execució de sentència estrangera , exequatur.

|