Navegació

Dret Bancari

 • Defensa del consumidor de productes bancaris.
 • Defensa davant  l’ Execució Hipotecària .
 • Defensa davant una hipotética  “mala praxis” bancària.
 • Nul·litat  de clàusules  abusives.
 • Clàusules Sòl .
 • Renegociació del deute i viabilitat de la Dació en pagament.
 • Novacions no extintives.
 • Participacions preferents.
 • Hipoteques multidivisa, pont, en progresión geométrica..etc.
 • Cobertura de tipus d’ interés o SWAPS.
 • Contracte de leasing i renting.

|