Navegació

Propietat Industrial

Els drets de propietat Industrial, son drets  d’ exclusiva, sobre determinades  creacions, inmaterials, que es protegeixen com a veritables drets de propiedad, atorgats, mitjançant  un procés, per  l’organisme competent, permetent  a qui l’ostenta , decidir qui i com pot fer-ne ús.

  • Assessoramient i protecció, de Disenys  industrials, Marques, Noms Comercials,  (Signes Distintius) a nivell estatal o comunitari.
  • Patents i models d’ utilitat.

|