Navegació

Propietat Intel·lectual

La propietat Intel·lectual està integrada por una sèrie de drets, de caràcter personal i/o patrimonial, que atribueixen  a l’ autor i a d’altres titulars, la disposicio, i explotació de les seves  obres i prestacions, protegint  les creacions originals literàries, artístiques o científiques expressades per qualsevol mitjà, com els  llibres , els escrits,les composicions musicals, les obres dramàtiques, les coreografies, les obres audiovisuals, les escultures, les obres pictòriques, els plànols, les maquetes, els mapes, les fotografies, les programes d’ordinador, i les bases de dades.

Sense  oblidar, els fonogrames, les interpretacions artístiques, les emisions de radiodifusió i les gravacions audiovisuals.

  • Protecció de creacions Intel·lectuals.
  • Confecció i  estudi de contractes  d’ Edició.
  • Assessorament i defensa de l’artista així com de la integritat de la seva obra .
  • Copyright.

|