Navegació

Dret de l´Esport

  • Confecció,  estudi i  negociació, de contrates d’ esportistes amb patrocinadors o amb  empreses  de “merchandising”.
  • Contractació, cessió i traspàs  de jugadors.
  • Drets  d’ imatge audiovisuals.
  • Procedimients esportius davant   organismes nacionals i internacionals.
  • Assessorament a clubs i entitats  esportives.

|